Často se ptáte ...

Frequently Asked Questions

Jsme si velmi dobře vědomi, že uvolněním restrikce jazyka zasahujeme do systému celého těla, jelikož jazyk nelze vnímat jako izolovaný sval. Je jedním kolečkem v obrovském soukolí pohybového aparátu a nervového systému. Jazyk má výrazný vliv na správné držení těla, především hlavy a krku a ovlivňuje polykání, žvýkání, artikulaci a mnoho dalšího. Proto potřebujeme spolupracovat s dalšími profesemi – chiropraktiky, osteopaty, fyzioterapeuty, logopedy a v případě kojenců a batolat s laktačními poradkyněmi a porodními asistentkami. 

Základní otázky k tématu

Frenulum , českým názvem uzdička,  je normální součástí anatomie, ale může být příliš silná, příliš krátká nebo připevněná na nesprávném místě. Zkrácené uzdičky vedou k omezení rozsahu pohybu jazyka nebo rtu.

Existuje mnoho příznaků, které vás možná překvapí, že s tímto problémem souvisí. Symptomy nejsou patrné pouze během raného dětství a v dětství. Náš jazyk funguje po celý život, a tak některé příznaky mohou přetrvávat dlouhodobě. Vezměte prosím na vědomí, že podjazyková uzdička může ovlivňovat jednotlivce po celý život. Správná funkce jazyka není důležitá jen pro kojení v kojeneckém věku. Mezi důsledky zkrácení podjazykové uzdičky mohou patřit např. malokluze, špatná artikulace, chrápání, únava při mluvení a jídle, bolesti šíje a čelistního kloubu aj. Tyto obtíže se mohou samozřejmě vyskytnout i v jiných souvislostech, ale často bez vyšetření a řešení orálních restrikcí je náprava zdlouhavá, nákladná a často i neúspěšná. 

Zkrácené podjazykové nebo retní uzdičkyse vyskytují v mnoha různých tvarech a formách. Je nezbytné, aby ten, kdo restrikci diagnostikuje, byl dobře vyškolen v jejich hledání. Klinická zkušenost je klíčová. Pro stanovení přesné diagnózy je nezbytné důkladné vizuální vyšetření, komplexní funkční vyšetření celé orofaciální oblasti spolu s ruční palpací. Není možné přesně diagnostikovat problém z fotografie nebo rychlou vizuální kontrolou.

Podjazykové a retní uzdičky jsou výsledkem selhání buněčné smrti (apoptózy) podél střední linie hlavy a krku ve 12. týdnu vývoje v děloze. Přesný důvod selhání apoptózy je v současnosti předmětem debat s různými hypotézami, které jsou v současné chvíli zkoumány. Ať už je důvod jakýkoli, toto selhání apoptózy téměř vždy postihuje jak ret, tak jazyk. To neznamená, že obě části těla budou vždy potřebovat léčbu. 

V kojeneckém věku jsou časté potíže s kojením, stejně jako kolika a reflux V dětství jsou časté potíže s artikulací, špatný růst čelistí se stěsnáním zubů. Často je pacient vybíravý jedlík. V dospělosti můžou restrikce jazyka a rtů souviset s napětím šíje a bolestí hlavy a krku, chrápáním a spánkovou apnoí. 

Podjazyková uzdička může být obtížné identifikovatelná bez provedení komplexního vyšetření za použití správné techniky palpace. V jiných případech může zdravotník zastávat názor, že zkrácená podjazyková uzdička je problematická pouze tehdy, pokud se vyskytuje na spodní straně až k hrotu jazyka. Ve skutečnosti všechny podjazykové uzdičky mají zadní komponentu, ať už je nebo není přední, snadno diagnostikovatelná komponenta. Spávná diagnostika se vždy skládá z funkčního vyšetření a palpace. 

Pro stanovení správné diagnózy je nezbytná správná funkční anamnéza (diskuze o dosavadním průběhu a znalost toho, jaké příznaky máte). Dále je nutné funkční posouzení (pozorování jazyka během funkce) a také palpační posouzení (pocit tahu pod jazykem). Mnoho zdravotníků si není vědomo důsledků neléčení podjazykové uzdičky. Často je myšlenkový pochod takový, že pokud dítě může přibírat na váze (i s obtížným kojením, krmením z láhve nebo jinak), pak není důvod nic řešit. Problém je v tom, že správná hybnost jazyka je důležitá po celý život, a zejména během růstu. Jazyk řídí růst střední části obličeje a čelistí, takže omezená hybnost jazyka obvykle později vyústí v úzkou a malou čelist se směstnáním zubů.

Jazyk dále ovlivňuje celkové držení těla, zejména hlavy a krku. Dále je jeho správná hybnost důležitá pro správnou artikulaci, žvýkání a polykání. Pokud je tedy uzdička zkrácená, v ideálním případě by měla být ošetřena co nejdříve jako prevence dalších budoucích problémů. 

Laser „abladuje“ (odpařuje) tkáň. Nestříhá ani nedrtí tkáň jako nůžky. Také uzavírá  nervová zakončení, aby se snížila okamžitá pooperační bolest  a napomáhá koagulaci, aby se snížilo krvácení. Laser je extrémně přesný. V rukou zkušeného uživatele je téměř nemožné odstranit nesprávnou oblast nebo způsobit nechtěné zranění. 

Nejdůležitějším faktorem úspěchu každé operace bude vždy operatér.