Poruchy funkcí svalů obličeje a úst z pohledu multidisciplinárních specialistů

Těmito stránkami otevíráme možnost pro vzájemné multidisciplinární obohacování, tj. rozšiřování obzorů a zdokonalování praxe nejen vlastní, ale otevírání se novým poznatkům a zkušenostem z jiných oblastí, z jiných profesí, ve vzájemné symbióze a usilováním o stejný cíl – lepší porozumění zásahům potřebným k péči o unikátně komplexní systém lidského těla.

Nejběžnější orofaciální myofunkční poruchy

Jak jsme zmínili, oblasti myofunkčního zdraví jsou velmi široké a to je tak důvod proč se na problematiku díváme optikou multioborové spolupráce, nicméně klíčové oblasti jsou zde. 

Problémy
s kojením

Obtíže s kojením mohou ovlivnit vývoj úst a obličeje dítěte.

Nesprávná artikulace

Poruchy svalů v ústní oblasti mohou vést k nejasné výslovnosti.

Zvýšená kazivost zubů

Nadměrné slinění může signalizovat problémy s ústní motorikou.

Chronické dýchání ústy

Tento stav může mít negativní dopad na zdraví a vývoj obličejové struktury.

Proč pacienti preferují MyoMastery

Dbáme na to, aby byl každý pacient/zákazník 100% spokojen a multiodbornost našich lékařů, partnerů to je schopna zajistit, a to bez vyjímek.

"Nedávno jsem podstoupila myofunkční terapii u paní doktorky Hladíkové po několika měsících hledání řešení pro své migrény a problémy s krční páteří. Přestože jsem absolvovala vyšetření u neurologů a pravidelné rehabilitace, které přinesly jen částečný efekt, myofunkční terapie nabídla nečekané výsledky. Tento zákrok, který sám o sobě nebyl nijak náročný, mi pomohl uvolnit napětí v oblasti krku a ramen a překvapivě i v kyčlích. Před terapií jsem trpěla i dalšími obtížemi, jako byla náročnost dlouhého mluvení, ztráta hlasu, únava a snížená fyzická výkonnost. Po zákroku jsem pocítila lepší fyzickou kondici, změny v chůzi a úlevu od bolesti během PMS. I když jsem od terapie očekávala především zlepšení stavů migrény, výsledky překonaly můj prvotní skepticismus a přinesly vítanou úlevu i v dalších oblastech. "
Hana D.
"Měla jsem problém s chrápáním a ejhle, stačilo si pořídit jiného partnera a je po problému :-). Tak ne, realita byla složitější, ale výrazné zlepšení přišlo s terapií spojenou se správným dýcháním, cvičením. A ono to prostě jde."
MArtina tichý
"Léta jsem bojoval s "přeskakováním" čelisti, ale problém byl pojmenován a vyřešen drobným chirurgickým výkonem na podjazykové uzdičce."
Jindřich Slavík

Sandra R. Coulson, MS, ST, ED, COM

Naše mentorka, kolegyně a současně také světový lídr v oblasti orofaciální medicíny
start kariéry
0
spokojených pacientů
0
úspěšnost léčby
0

Sandra vede soukromou praxi v Denveru v Coloradu od roku 1969. Její praxe, Coulson and Associates, se specializuje na terapii dysfunkce orofaciálních svalů, myofunkční terapii orálních restrikcí způsobených retními, tvářovými uzdičkami a zkrácenou podjazykovou uzdičkou. Dále se věnuje nápravě zlozvyků jako jsou např. sání palce a prstů či tricholomanie. Též se ve své praxi věnuje korekci postavení jazyka v dutině ústní a jeho vlivu na specifické poruchy řeči/artikulace a chrápání.

V roce 2003 v Denveru založila Coulsonův institut orofaciální myologie a nyní vyučuje a přednáší na mezinárodní úrovni.

Sandra je bývalou prezidentkou Mezinárodní asociace orofaciální myologie, bývalou spolupředsedkyní „CHAPS“, holistické asociace praktických lékařů v Denveru, a mnoha dalších profesních asociací včetně Asociace Downova syndromu a Asociace post-polio. Je také v poradním sboru Heritage College.

Zpomalte a zamyslete se ...

Problematika orofaciální myologie je daleko širší, a je třeba hledat spojitosti nejen mezi jednotlivými disciplínami západní lékařské vědy, ale i z pohledu východní medicíny a obecně vývoje člověka.

… a to vše spojuje náš web MyoMastery.cz