Nesprávné držení těla a jeho dopady

Správné držení těla je klíčové pro fyziologický vývoj dítěte a ovlivňuje mnoho aspektů zdraví, včetně dýchání, řeči a motorických dovedností. Nesprávná postura může vést k problémům s dýcháním a výslovností.

Změny ve vývoji dětí

Pozoruje se nárůst počtu dětí s odchylkami ve vývoji, včetně problémů se senzorickou integrací, motorickými dovednostmi, řečí, učením a sociálními dovednostmi. Tyto problémy vyžadují komplexní přístup a týmovou spolupráci specialistů.

Postura a učení

Správná postura souvisí s fungováním centrální nervové soustavy, která je základem pro učení. Pyramidové uspořádání učení podle Williams a Shellenberger ukazuje, jak jsou jednotlivé funkce propojené.

Orální restrikce a primární reflexy

Orální restrikce (např. zkrácená frenula) mohou narušit inhibici primárních reflexů a ovlivnit vývoj dítěte. Neinhibované reflexy mohou vést k poruchám postury, špatnému dýchání, nesprávnému držení jazyka a dalším problémům.

Následky nesprávné postury

Nesprávná postura může vést ke komplexním problémům v celém těle, včetně oslabení středu těla, špatného postavení pánve, kolenních a kotníkových kloubů, padání ramen a zakulacení zad. To může mít vliv na pohyblivost a celkovou posturu.

Přetrvávající primární reflexy

Přetrvávající primární reflexy, jako je Moro, tonický labyrintový reflex, asymetrický tonický šíjový reflex, mohou vést k problémům s rovnováhou, koordinací, prostorovým vnímáním, zrakovými a motorickými dovednostmi.