Syndrom narušeného vývoje obličeje

Syndrom narušeného vývoje obličeje je rozsáhlým souborem běžných lékařských, zubní, duševních a emočních symptomů pocházejících z narušené struktury úst, jako jsou nedovyvinuté čelisti, křivé zuby, velký/ochablý jazyk, orální restrikce apod.

Níže uvádíme dotazník varovných příznaků, kterých si můžete všimnout u svého dítěte. Celkové skóre neindikuje míru narušení nebo prognózu. Pouze ukazuje na symptomy, které mohou mít negativní dopad na další vývoj dítěte v oblasti celkového zdraví, držení těla, emočního ladění, učení i vzhledu. 

Varovné příznaky narušeného vývoje obličeje dítěte

Ústa

Skóre

Tělo

Skóre

Popraskané nebo olupující rty, modrání rtů

0

1

Probouzí se unavený/á nebo nedokáže vstát

0

1

Návykové ústní dýchání

0

1

Nadměrná denní ospalost

0

1

Bílé tečky mezi víčkem a zornicí

0

1

Problémy se spaním celou noc

0

1

Obličejová asymetrie: jedno oko je výše než druhé, jeden koutek je pokleslý, nerovnoměrné uši

0

1

Alergie, tmavé kruhy pod očima

0

1

Nerovnoměrné nostrily, úzké, drobné

0

1

Ucpaný/tekoucí nos, problémy s ušima

0

1

Středová rovina horních a dolních zubů není souměrná

0

1

Nesouměrná ramena, skolióza

0

1

Skřípání zubů, poničené zuby skřípáním

0

1

Pomočování v noci

0

1

Dutiny jsou náchylné na záněty, červenání/krvácení dásní

0

1

Váha a výška neodpovídají vývojovým křivkám

0

1

Polykání s říhavými zvuky, namáhavé polykání, grimasy v obličeji během polykání

0

1

OSA diagnostikovaná pomocí spánkového testu

0

1

Krátké lingvální frenum, tlačení jazyka, otisky zubů na stranách jazyka

0

1

Pokleslé držení těla, předsunutá hlava: uši jsou před rameny

0

1

Časté vzdychání nebo zívání

0

1

Problémy s učením nebo chováním

0

1

Dumlání palce/prstů, okusování nehtů; vysoké a úzké patro

0

1

Únava, apatie, letargie, mrzutost, deprese, úzkost, náladovost

0

1

Ochablé svalstvo brady, dvojitá brada

0

1

Nadváha, snížená funkce štítné žlázy

0

1

Malokluze: těsnání/křivení zubů, hluboký skus, otevřený skus, zkřížený skus apod.

0

1

Chrápání, funění, dušení během spánku

0

1

Celkové skóre

 

Celkové skóre

 

Dolní čelist formuje spodní třetinu obličeje. Nedovyvinutá nebo naopak přerostlá mandibula může způsobit:

 • Slabé svalstvo brady, která je následně náchylná ke spánkové apnoi a bolesti čelisti
 • Obrovskou bradu způsobí vzhled čarodějnice z profilu
 • Dvojitou bradu, která narušuje čelistní linii a je velkým rizikem pro vznik spánkové apnoe
 • Dlouhou a úzkou tvář v dospělosti v důsledku návykového dýchání ústy s rozevřenými rty

Nedovyvinutá maxila je jedním z hlavních důvodů těsnání zubů u dětí. Když nemáme dostatečný prostor pro zuby, dochází k zužování horní čelisti a omezování prostoru dýchacích cest. Děti se ráno probouzejí nevyspalé, nemají dobrou náladu, může se vyskytnout ADD/ADHD, častěji trpí na infekce dýchacích cest, poruchy spánku nebo spánkovou apnoí, nočním pomočováním apod.

Nedovyvinuté čelisti mohou být příčinou obstrukční spánkové apnoe u dětí. Je potřeba mít na paměti, že spánková apnoe v dospělosti je jen důsledek neléčeného narušení vývoje obličeje v dětském věku. Včasná diagnostika a terapie v dětství je nejlepší prevencí spánkové apnoe a dalších onemocnění v dospělém věku.

Obstrukční spánková apnoe v dětství u neobézních dětí je důsledek narušení orofaciálního vývoje. 

Co pomáhá formovat obličej?

Kvalitní noční spánek, který je závislý na adekvátním dýchání, tedy nosním. Nosní dýchání a správná klidová poloha jazyka nám umožní formovat maxilu, mandibulu, což se následně projeví na zubních obloucích a držení celého těla. Dobré zdraví nezáleží pouze na rovných bílých zubech, ale na vývoji obličeje, který ovlivní dýchání, spánek, příjem a zpracování potravy, učení a mnoho dalšího.

Plný genetický potenciál ve vývoji obličeje vypadá následovně:

 • Široký obličej
 • Široké oblouky
 • Rovnováha mezi hlavou a čelistí
 • Vysoké lícní kosti
 • Pevné zdraví
 • Dobrá nálada
 • Bez potřeby navštěvovat lékaře
 • Bez potřeby rovnátek

Znaky nedostatečného vývoje orofaciální oblasti:

 • Těsnání zubů, křivé zuby, vylomené zuby
 • Smutně vypadající obličej, sklíčený výraz
 • Nízká úroveň energie, problémy s učením
 • Nedostatečně osvěžující spánek, noční pomočování
 • Sklony k zánětům, infekcím, nachlazení a chřipce
 • Slabá brada, ochablé držení těla
 • Nízká chuť k jídlu, vybíravé chování při jídle
 • Skřípání zuby, dumlání palce, okusování nehtů
 • Abnormální polykání jako je tlačení jazyka, říhavé zvuky, grimasování a obtížné/tlačené polykání
 • Popraskané rty
 • Hyperaktivita, problémy s pozorností
 • Obezita, epilepsie, spánková apnoe v dětském věku

Rovné zuby (široké zubní oblouky)

Těsnání/křivení zubů (úzké zubní oblouky)

Dostatek místa v lebce pro hypofýzu, epifýzu, hypotalamus

Stísněný prostor pro hlavní žlázy v hlavě

Dobrý skeletální vývoj, dobé osvalení

Narušení vývoje, slabá postura, snadno dochází ke zranění

Bystrý zrak a sluch

Problémy se zrakem a sluchem

Optimální funkce všech orgánů

Oslabená funkce všech orgánů

Optimistický vzhled, učení bez obtíží

Deprese, problémy s chováním, problémy s učením

Kulatě otevřená pánev, snadný porod

Ovalné otevření pánve, problémy při porodu

Pokud dochází k narušení vývoje maxily, mandibula je tlačena směrem k uším a krku. Můžeme zaznamenat praskání v čelistním kloubu a dochází k postupnému rozvoji bolesti. Život a spánek s narušeným vývojem obličeje je jako chodit s bolavými zády a neřešit to. Někdy nás to bolí, někdy ne, ale stále nás to ovlivňuje. 

Těsnání nebo křivení zubů znamená, že čelisti jsou příliš malé pro všechny zuby a jazyk. Pouze rovnátka a palatální expandéry nejsou v této situaci řešením. Pokud neupravíme klidovou polohu jazyka a nezlepšíme dýchání, nebude ortodontická terapie dostatečně účinná. Stejně tak extrakce zubů pro narovnání zubního oblouku je pouze chvilkovým řešením, které vytvoří spoustu problémů do budoucna. Pokud uměle vytvoříme prostor pro zuby (vytržením), tak nemáme důvod rozšiřovat čelistní oblouky. Úzké čelisti neumožňují adekvátní postavení jazyka, adekvátní prostor pro dýchání a další problémy se přidávají. Tito lidé v dospělém věku často trpí na problémy s dýcháním ve spánku, bruxismus atp. Nemáme-li správný skus, projeví se to nejčastěji na bolestech krční páteře. Tyto bolesti se následně mohou přenášet do bolestí hlavy až do fáze migrén. S postupující nesprávnou posturou hlavy a krku dochází k narušení držení celé páteře a častým bolestem zad.

Totem hierarchie reflexů potřebných pro přežití

Abychom se mohli adekvátně vyvíjet a fungovat v našem životě, potřebujeme k tomu určité fyziologické funkce. Nejvýše postavené je dýchání, následuje příjem potravy. Bez těchto komponentů nejsme schopni přežít. I přes jejich důležitost jim věnujeme velmi málo pozornosti a často je odbýváme, zvláště ve stravování. Kvalitní strava je základem našeho zdraví, pozornosti, učení a schopnosti mít radost ze života.

Jak může rodič ovlivnit vývoj obličeje svého dítěte?

Nejprve si nechte odborníkem (pediatrem, stomatologem, logopedem, myofunkčním terapeutem, laktační poradkyní) zhodnotit všechny orální uzdičky (tvářové, retní a podjazykovou). Orální restrikce se mohou vyskytnout v mnoha velikostech a tvarech. Nezáleží pouze na vzhledu frena, ale především na jeho funkci. Proto si nejprve zjistěte, zda má daný odborník dostatečné vzdělání v hodnocení orální restrikce. 

Dále rodiče mohou ovlivnit kvalitu stravy, kterou dítě přijímá. Jako základ pro adekvátní vývoj obličeje je kojení. Pokud se vyskytnou obtíže s kojením, je více než vhodné je konzultovat s laktační poradkyní (seznam např. zde https://www.mamila.sk/sk/pre-matky/poradkyne-pri-dojceni/). Nemůže-li být Vaše dítě kojeno, proberte možnosti krmení s klinickým logopedem (vhodný výběr lahve, savičky).  Při zavádění příkrmů a následně stravování hrají rodiče velmi důležitou roli. Kvalitní potraviny a složení jídla velmi významně ovlivní vývoj čelistí a zdravotní stav jedince. 

Úkolem rodiče je:

 • Připravit doma čerstvé, zdravé a chutné jídlo
 • Být vzorem pro své děti ve zdravém stravování
 • Minimalizovat chemické látky, přidaná sladidla, kupované pokrmy a nezdravé potraviny ve stravě své i svých dětí

Varovné znaky u dítěte předškolního věku:

 • Obličejová asymetrie – jedno oko a/nebo koutek úst je výše než druhý
 • Nerovnoměrné nosní dírky
 • Jedna strana obličeje je zúžená
 • Jedno ucho je výše než druhé
 • Zakloněná hlava
 • Jedno rameno je níže než druhé
 • Jena ruka nebo noha je více vepředu než druhá
 • Jedna ruka a/nebo noha je kratší než druhá

Pokud zlepšíme vývoj orofaciální oblasti – obličeje již v dětském věku, můžeme předejít mnoha zdravotním problémům v dospělosti. 

Zdroje

Gill, R. & Murkett, T. 2008. Baby Lead Weaning: Helping your baby to love good food. ISBN 9780091923808.

Huang YS, Guilleminault C. Pediatric obstructive sleep apnea and the critical role of oral-facial growth: evidences. Front Neurol. 2013 Jan 22;3:184. doi: 10.3389/fneur.2012.00184. 

Liao, F. 2022. Your child’s best face: How to nurture top health and natural glow,  USA, ISBN 979-8-9864268-0-8.

Lin, S. 2019. The Dental Diet. USA, ISBN 9781781809303.

Macphail, K. 2013. Is there a hierarchy of survival reflexes? Medical Hypotheses, 81(4), doi: 10.1016/j.mehy.2013.07.020.

Rabin, J. & Rapley, G. 2022. Your Baby Can Self-Feed, Too. ISBN 9781615199020.