Ortodontické vady / nestabilita ortodontické péče

V posledních desetiletích se mnohé výzkumy věnovaly vlivu kojení na celkové zdraví jedince, které si člověk ponese celý život. Jeden z mnoha benefitů kojení je i vliv na správný vývoj čelistí a zubních oblouků. 

Výhradní kojení déle než 6 měsíců má pozitivní vliv na vývoj zubních oblouků primární dentice ve předním sagitálním segmentu a na horizontální šířku zubních oblouků v primární dentici. Proto je třeba doporučovat výhradní kojení v délce více než šest měsíců pro snížení výskytu vývojových poruch zubních oblouků. (Sum at al. Association of breastfeeding and threee-simentional dental arch relationships in primary dentition“ Bio Med Central Oral Health in 2015). A naopak absence přirozeného kojení, krmení z lahve a používání dudlíků povede k dopadům na okluzi a postavení čelistí též (Bueno S at al., „Association of breastfeeding, Pacifeir use, breathing pattren and malocclusions in preschoolers“ Dental Press J Orthod. 2013 Jan.- Feb. 18(1):30.e 1-6.  Kdy Bueno a kolektiv zveřejnily závěry, že kojení snižuje prevalenci výskytu zlozvyků (non-nutritive sucking), což vede k vyššímu výskytu malokluze a kompromisnímu dýchání nosem.

Včasná diagnostika a léčba zkrácené podjazykové uzdičky a tahů uzdiček rtů a tváří pomáhá matkám a kojencům využít pozitiv, které jim přináší výhradní kojení. 

Pokud orální restrikce není včas odhalena a řešena dochází v dalším vývoji jedince ke sčítání symptomů a kompenzačních mechanismů. V připadě zkrácených retních uzdiček je ovlivňováno prořezávání stálých řezáků, kdy hmota tkáně uzdičky otevírá prostor mezi řezáky a setkáváme se s mezerou ve střední čáre zubních oblouků zvané trema (mediastema). 

Zkrácená podjazyková uzdička ovlivňuje pohyblivost jazyka, v důsledku kompenzačních mechanismů dochází k nefyziologickému protáčení jazyka při artikulaci a polykání. Jazyk je mohutný sval působící na zubní řady a v případě restrikce často vede k tvz. tlačenému polykání, kdy jazyk se při každém polknutí tlačí na zubořadí a může být důvodem k rozvoji otevřeného skusu. 

V obou případech je náprava postavení zubů nutná řešit rovnátky, ale pokud nebude zároveň řešen i důvod vzniku takového postavení zubů, dochází často k opětovnému posunu zubů, které jsou těmto silám vystaveny po sejmutí zubních aparátů a nestabilitě ortodontické léčby.