Poruchy artikulace a orofaciální restrikce

Artikulační porucha je nesprávná výslovnost hlásek, která neodpovídá normě českého jazyka. Je běžnější u dětí, které se učí správně vyslovovat různé hlásky.

Vývoj výslovnosti

Správná výslovnost hlásek vyžaduje dobrý sluch, správný mluvní vzor a funkční dýchání. Děti nejprve hlásky slyší, pak je opakují a postupně si osvojují správnou výslovnost.

Orofaciální restrikce a artikulace

Orální restrikce, jako jsou zkrácené retní nebo jazykové uzdičky, mohou omezovat pohyb rtů a jazyka. To může způsobit problémy s výslovností některých hlásek.

  • Retní Uzdičky: Omezují pohyb rtů, což může komplikovat výslovnost hlásek jako [p], [b], [m], [v], [f], a některé vokály a sykavky.
  • Jazykové Uzdičky: Ovlivňují pohyb jazyka, což může narušit výslovnost hlásek [t], [d], [n], [l], [r], [ť], [ď], [ň], [k], a [g].

Výzkum a terapie

Výzkumy ukazují, že někteří jedinci s orální restrikcí mají problémy s artikulací. Řešením může být chirurgický zákrok a následná logopedická terapie.

Závěr

Vztah mezi orální restrikcí a poruchou artikulace není plně prokázán, ale v některých případech může být úprava restrikcí a logopedická terapie přínosná.