Mgr. Bc. Jana Mironova Tabachová, Ph.D.

Logopedka ve zdravotnictví se zaměřením na orofaciální myofunkční poruchy, laktační poradkyně, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace, odborná asistentka ÚSS PdF UPOL a lektorka)

Jako logopedka ve zdravotnictví pracuji se všemi věkovými kategoriemi. Mou klientelu však převážně tvoří děti. Již během studia logopedie jsem se začala seznamovat s problematikou orofaciálníchmyofunkčních poruch, kdy mě velmi inspirovala a první semínka vědomostí zasela Mgr. Jitka Kaulfuss. S problematikou myofunkčních poruch jsem se začala více seznamovat na stáži v Německu a s orofaciálními koncepty na stáži v USA. Na oslabené nebo nefunkční svalstvo v orofaciální oblasti nemůžeme nahlížet pouze úzkoprofilově, ale musíme poodstoupit o krok vzad a dívat se na něj komplexně z různých úhlů. Mým cílem je nabídnout pacientům možnosti, jak zlepšit nejen jejich dýchání, polykání a řeč, ale i kvalitu jejich života. Mezi mé další cílepatří edukace rodičů malých dětí a nastávajících matek v oblasti prevence vzniku orofaciálnímyofunkční poruchy nebo jejího rozvoje. Z tohoto důvodu jsem svou kvalifikaci rozšířila o laktační poradenství, jelikož kojení je pro náš další vývoj velmi významné ne-li zásadní. 

Profesní pověření

Studium

 • 2014 ukončení magisterského studia oboru Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2015 ukončení bakalářského studia oboru Speciální pedagogiky předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2022 ukončení doktorského studia Speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další vzdělání

 • 2013 Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie
 • 2015 Orofaciálna a bazálnastimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením
 • 2015 Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka – logopedická diagnostika a terapie
 • 2016 Understanding Sensory Differencesforthe SLP
 • 2016 Terapie orální pozice
 • 2019 MyofunctionalOrthodonticsSeminar- Evaluation, Treatmentplanning and Implementation
 • 2019 Vplyv prijmu potravy na rozvoj orálnýchfunkcií- Alteráciasublingvalnej uzdičky
 • 2020 Feeding Development: UnderstandingtheSpectrumofEating in Children
 • 2020 PreventionofOrofacialMyofunctionalDisorders in the 0-3 Population
 • 2020 FunctionalRemediationofTethered Oral Tissues (TOT’s)
 • 2020 FunctionalAssessmentofTethered Oral Tissues (TOT’s)
 • 2021 FeedingTherapy: A Sensory Motor Approach
 • 2021 Certifikát poradkynepridojčení
 • 2021 Základní kurz Bazální stimulace podle Prof.Dr. Fröhlicha
 • 2022 3-PartTreatmentPlan fot OPT (Oral PlacementTherapy)
 • 2022 Best Practices in PediatricFeeding, Speech and MouthFunction
 • 2023 OPT: Assessment and Program Plan Development
 • 2023 TheSupperpowersofthe Sensory System
 • 2023 10 Strategies to Eliminate Open-MouthPosture
 • 2023 MasteringMastication
 • 2023 Assessment and TreatmentofFeedingDisorders: Focus on Swallowing

Členka

 • Asociace klinických logopedů
 • Mamila
 • ICAP – InternationalConsortiumOfAnkylofrenulaProfessionals
 • OMI – Oral Motor Institute