Mgr. Jana Roubínková

Klinický logoped, VIZIONÁŘ TRADIČNÍ MEDICÍNY

Ve svém profesním životě jsem začínala jako standardní logopedka v ambulanci a získala zkušenosti v práci především s dětskou klientelou. Další důležitou a velmi pestrou etapu jsem prožila v nemocnici, kde ke klasické ambulantní práci přibyla logopedická praxe na lůžkových odděleních, dominantně na neurologickém oddělení, a při navazující subakutní péči v rámci rehabilitace v léčebně dlouhodobě nemocných. Mé terapeutické zkušenosti se tím rapidně rozšířily a to nejen o dospělou klientelu, ale i o arzenál dovedností získaných z terapií velmi širokého ranku od poruch polykání přes poruchy vizu až po “klasické“ terapie řeči a jazyka u lidí po cévních mozkových příhodách či jiných neurologických onemocnění. Zároveň s touto šíří záběru jsem začala vnímat hlubší souvislosti a provázanost onemocnění s psychikou a prožíváním u lidí. 

Odpovědi na tyto otázky začaly přicházet skrze vlastní seberozvoj při hledání psychické pohody a spokojenosti. Nadchla jsem se pro nejrůznější techniky, přístupy, nástroje, úhly pohledu (astrologie, tradiční čínská medicína, konstelační techniky, vědomý tanec, čchi kung, dechové a relaxační cvičení) a to vše obohatilo můj přístup ke klientům i terapiím. 

Zároveň s mou potřebou rozšiřovat pole působnosti se více a více odhalovaly omezené možnosti a limity klasického zdravotního systému. Dalším krokem tedy byla změna práce a v současnosti pracuji v rehabilitačním centru, působím zde jako logopedka a zároveň nabízím klientům možnosti prohlubovat svůj vztah k tělu skrze relaxace, čchi kung a vědomý tanec. 

Profesní působení

  • 2005-2011 – logopedická ambulance

  • 2012-2019 – nemocnice

  • 2019- doposud – rehabilitační centrum

V tuto chvíli vnímám léčení jako komplexní působení na naše tělo, emoce (duši) a mysl. Inklinuji k jednoduchosti a hledání zdrojů ve svém vlastním systému s důvěrou v to, že moudrost našeho těla a duše a jejich vzájemná synergie, nám dávají odpovědi na všechny důležité otázky našeho života a ukazují nám tu aktuálně nejlepší cestu.

Jsem nadšená a plně podporuji všechny iniciativy a mezioborové spolupráce vracející nás k této jednoduchosti s využitím všech dosavadních velmi cenných zkušeností a možností moderní medicíny.