MUDr. Pavel Stuchlík

REHABILITAČNÍ LÉKAŘ, KRANIOSAKRÁLNÍ A VISCERÁLNÍ TERAPIE, HOMEOPATIE

Jsem rehabilitační lékař a jsem jím rád, neboť léčebná rehabilitace je zřejmě nejkomplexněji pojatý medicínský obor v ČR a to velmi vyhovuje mojí potřebě chápat věci v souvislostech. Historickým vývojem i sbíráním praktikých zkušeností se léčebná rehabilitace posunula od léčení tělesných částí k vylepšování celku, od izolované funkce k vidění celkového pohybu. Nicméně rehabilitace se zabývá především pohybovým aparátem vymezeným na svaly, klouby a související nervové funkce; to je její určitá limitace. Tuto jsem se pokusil překonat studiem a praxí osteopatických technik – viscerální manipulace a kaniosakrální terapie – jimiž doplňuji běžné mobilizační techniky, když rehabilitace už nemá tolik k nabídnutí.

Že mám i profesionální přesah do dalších technik alternativní medicíny zde chci zmínit spíše pro doplnění, protože to už tolik nesouvisí přímo s orofaciálním systémem. Jde především o konstituční homeopatii. Je to dalším krokem na mé cestě ke kompexnějšímu ovlivnění zdraví, než jaké by skýtalo striktní setrvání na pozicích mainstreamové medicíny.

Profesní pověření

Medicína

  • Ukončení studia oboru Všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě Brno, 1994

První atestace v oboru Vnitřní lékařství, IPVZ Brno,1997
  • První atestace v oboru Vnitřní lékařství, IPVZ Brno,1997
  • Specializační atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, ILF Praha, 2002

Fasciální osteopatie

  • Kurs Viscerální manipulace, Alex J. de Koenig, 2007
  • Kurs Kraniosakrální terapie, Radek Neškrabal, 2010
  • Kurs Neuroenergetické terapie, Roger Gilchrist, 2021

Homeopatie

  • Kurs London College of Classical Homeopathy, 1996
  • Kurs Revolutional Homeopathy, S. Sehgal, 1998

 

Jednotlivé konference, semináře a webináře (Louis Klein, Jan Scholten, Massimo Mangialavori, Jonathan Hardy, Vladimir Petroci)