MUDr. Pavla Hladíková

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ, PARODONTOLOG,
SPECIALISTA MYOFUNKČNÍ MEDICÍNY

Jako praktický zubní lékař a parodontolog pracuji s klienty všech věkových kategorií. Během let praxe a hledání souvislostí orálního zdraví s individuálním přístupem ke každému svému pacientovi jsem si všimla opakujícího se vzorce u pacientů s orálními restrikcemi. Tahy fascií a přidaných slizničních řas mohou hrát velkou roli s vlivem na vysokou kazivost i přes výbornou hygienu, brzký nástup paradontitidy v mladém věku, postižení měkkých zubních tkání, stěsnání zubních oblouků a též předčasné ztrátě určitých zubů a zubních skupin.

Mojí snahou lékaře je nejen opravovat škody již vzniklé, jako je např. zubní kaz či náhradu zubu již ztraceného, ale i včasnou prevencí rozvoje orofaciánílní dysfunkce umožnit jednotlivci růst ke svému plnému potenciálu.

Standardní praxi provozuji v centrum UNIDENT ve Zlíně, což je plně vybavené stomatologické centrum s několika odbornými ordinacemi …

Profesní pověření

Stomatologie

  • Ukončení studia oboru Stomatologie na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2008
  • Osvědčení odbornosti v Praktickém Zubním Lékařství v roce 2021
  • Osvědčení odbornosti v Parodontologii v roce 2021

Myofunkční zdraví

  • Certifikace o absolvování kurzu Tongue Tie Institute – Japan Course Package- Foudation and Advanced- Adults and Children v roce 2022
  • Certifikace o absolvování kurzu Take Off Into Orofacial Myofunctional Therapy Course v roce 2022

Profesionální zájem

  • World Clinical Laser Institute certified trainning course Munich 2021
  • World Clinical Laser Institute – Assosiate Fellowship Munich 2021
  • World Clinical Laser Institute – 2022 Asia Pacific Symposium Tokyo