Poruchy řízení svalů aneb orofaciální myofunkční poruchy

Dospělost

V dospělosti s tímto problémem může souviset napětí a bolesti hlavy a krku, chrápání či spánková apnoe

Dětský věk

V děsím věku jsou časté  potíže s řečí, špatný růst čelistí a následkem může být „stěsnání„ zubů

Kojenecký věk

V kojeneckém věku jsou časté  potíže s kojením, časté jsou koliky a bolesti bříška a reflux

Oč vlastně jde ?

Poruchy řízení svalů
a správné funkce nejen v oblasti obličeje?

Orofaciální myofunkční poruchy (OMD) jsou poruchy funkcí svalů obličeje a úst. OMD mohou přímo a /nebo nepřímo ovlivnit kojení, polykání, žvýkání, řeč, skus zubů, růst a vývoj kostry obličeje, pohyb temporomandilublárního kloubu, ústní hygienu, stabilitu ortodontické léčby a mnoho dalšího. Tyto poruchy se vyvíjí v důsledku špatného návyku dýchání, zejména při častém nebo stálém dýchání ústy a to adaptací svalů a orofaciálních funkcí. Na rozvoji OMD se také podílý abnormality v pohyblivosti jazyku nebo rtů, kdy jazyk je součástí rozsáhlých svalových skupin, které se navzájem ovlivňují a spolupracují. Též zlozvyky jako je sání palce, kousání nehtů, přikusování tváří se podílí na tvorbě orofaciálních poruch. Není proto překvapením, že při nápravě a léčbě OMD se často prolínají léčebné a rehabilitační postupy více zdravotnických specializací jako zubní lékaři, ortodontisté, logopedi, ortopedi, fyzioterapeuti, porodní asistentky, laktační poradkyně a jiní.

Co přesně je zkrácená podjazyková či retní uzdička?

Dle oficiální definice IATP (International Affiliation of Tongue – tie Professionals) je podjazyková uzdička definována jako „Pozůstatek embryonální tkáně ve střední čáře mezi spodní stranou jazyka a spodinou úst, který omezuje správný (dostatečný) rozsah pohybu jazyka“. Pokud je uzdička příliš silná, příliš krátká nebo připevněná na nesprávném místě může vést k rozvoji příznaků a mít vliv na celkový vývoj jedince.

Podjazykové a retní uzdičky jsou výsledkem selhání buněčné smrti (apoptózy) podél střední linie hlavy a krku ve 12. týdnu vývoje v děloze. Přesný důvod selhání apoptózy je v současnosti předmětem debat s různými hypotézami, které jsou v současnosti zkoumány. Ať už je důvod jakýkoli, toto selhání apoptózy téměř vždy postihuje jak ret, tak jazyk. To neznamená, že obě části těla budou vždy potřebovat léčbu. 

Jaké jsou běžné příznaky zkrácené podjazykové a retní uzdičky?

Existuje mnoho příznaků a možná vás překvapí, co všechno s tímto problémem souvisí. Symptomy nejsou patrné pouze během útlého věku a dětství. Náš jazyk funguje po celý život, a tak některé příznaky mohou přetrvávat dlouhodobě. Dále se můžete dočíst o nejčastějších souvisejících příznacích. Vezměte prosím na vědomí, že podjazyková uzdička může ovlivňovat jednotlivce po celý život a to nejen v oblasti obličeje a úst. 

Tahy uzdičky, či rtů ovlivňují polykání i v jaké pozici vytváříme tlak na zuby a čelisti (tedy kostru obličeje). Svaly jazyka a rtů nejsou izolované struktury, a tak jejich dysfunkce vede ke kompenzačním akcím jinde v oblasti hlavy a krku.

Pokud hrot nebo strany jazyka tlačí proti zubům, nebo vniká při polknutí mezi zubní oblouky, či skupiny zubů dochází k posunu zubů. V důsledku tohoto tlaku se může vyvinou otevřený a/nebo i zkřížený. Pokud jazyk a rty nefungují ve správném postavení a nemohou plně rozvinout svou funkci, dochází ke změnám růstu čelistí a kostí obličeje. Tlak svalů a svalových skupin nestimuluje růst a dochází ke stěsnání zubních oblouků, zmenšení objemu horních cest dýchacích a následné obtíže se mohou projevit v častých zánětech horních cest dýchací, zánětů středouší kvůli nedostatečné ventilaci Eustachovi trubice a následně prohlubování nesprávného návyku dýchání ústy. Dále se často připojují problémy s výslovností, poruchami spánku a celkovým prospíváním. V současné chvíli se vlivem OMD intenzivně zabývají odborníci i z oblastí psychologie z důvodů vlivu na poruchy pozornosti, či v důsledku negativní sociální interakce. 

Obr. 1 - zkrácená horní retní uzdička u otce dítěte

Před operací a po operaci

Současné zdravotnictví by mělo být provázáno aktivní mezioborovou spoluprácí. Pro mnohé pacienty a rodiče dětských pacientů je obrovskou výzvou se zorientovat v možnostech léčby, předávání dokumentací a žádanek a hledání mezi poskytovateli zdravotní péče toho pravého pro jejich individuální potřeby. Jelikož problematika orofaciálních myofunkčních poruch je multifaktoriální problém, je pro jeho řešení nutný i mezioborový přístup.

Mezioborové týmy a terapeutikcé postupy se budou lišit dle věku a obtíží pacienta. Samotný zákrok spojený s frenektomií a pooperační péčí není všemocný zázrak řešící všechny stránky dopadů orálních restrikcí. Včasná diagnóza velmi pomůže rychlému návratu k fyziologickému vývoji, ale bohužel né vždy je pacient včas dispenzarizován a adekvátně léčen.

Novorozenci, kojenci a batolata potřebují péči v oblasti porodních asistentek, laktačních poradkyň, neonatologů a pediatrů, fyzioterapeutů, osteopatů, kteří jsou s problematikou orálních restrikcí seznámení a jsou ochotní spolupracovat pro nejlepší blaho dítěte.

S dalším vývojem dítěte do skupiny poskytovatelů zdravotní péče přichází logopedi, othorhynolaryngologové, stomatologové, fyzioterapeuté a jiní zdravotní pracovníci, kteří splní svou roli v pomoci obnovení plné funkce těla a pomohou dítěti plně rozvinout jeho potenciál.

Pokud jsou obtíže spojené s orální restrikcí včas identifikovány a řešeny je využito potenciálu růstových spurtů k nastolení správného vývoje jedince. Pokud toto období jedince promeškáme, způsobují kompenzační mechanismy širokou škálu obtíží, se kterými se dospělý člověk potýká již celý život a nabalují na sebe další již hůře řešitelné obtíže např. obezita, hypertenze, spánková apnoe a bolesti v oblasti obličeje, krku a zad.

Frenektomie

Zákrok vedoucí k uvolnění orálních restrikcí. Jedná se o rychlý zákrok prováděný v zubařském křesle. Před zákrokem se intenzivně věnujeme přípravě pro rozvoj a obnovu správné funkce všech dotčených struktur.

Spolupracujeme s terapeuty různých profesí, abychom pomohli uvolnit napětí v oblasti hlavy a krku před a po operaci, kdy tělo dostává příležitost si osvojit používání svalových skupin jinak a lépe. Pomocí různých individuálně sestavených cviků rozcvičujeme svalové partie a připravujeme cestu pro změnu nervosvalové stopy vedoucí ke správným návykům.

Kraniosakrální terapie

Principem metody kraniosakrální osteopatie je vyšetření mobility neboli pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku (kránium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum). Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému, jestliže diagnostikuje v systému omezení (restrikce) a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje.  Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Pro vaši představu je to váha asi desetikoruny. Terapeut k nastolení harmonie využívá autoregulační schopnosti organismu. Tím je terapie velmi bezpečná.

Jakým způsobem se snažíme o nápravu OMD?

Frenektomie, či frenulektomie

Uvolnění podjazykové nebo retní uzdičky, někdy nazývané frenektomie, či frenulektomií (názvosloví vychází z latinského frenum nebo zdrobněliny frenulum).

Tento zákrok se může provádět několikera způsoby, které mohou být velmi úspěšné jsou-li provedeny s náležitou odborností a dostatečnou před a po zákrokovou péčí. Jedná se o rychlý zákrok, prováděný v praxích zubařů, ororhynolaryngologů, či stomatochirurgů a to ambulatně bez nutnosti hospitalizace. Před zákrokem je nutné připravit pacienta i pečující osobu (v případě kojenců a malých dětí) na pooperační péči a dostatečně vysvětlit způsob péče o ošetřená místa v ústech. Dále je nutné se věnovat přípravě pro rozvoj a obnovu správné funkce všech dotčených struktur.

Touto oblastí ze zabývá orofaciální myologie (viz.níže). U některých pacientů je nutné uvolnit napětí v oblasti hlavy a krku před a po operaci, kdy tělo dostává příležitost si osvojit používání svalových skupin jinak a lépe. U jiných pacientů je potřeba navštěvovat logopeda a další specialisty. Lidské tělo je velmi složitý systém a pouze frenulektomie nepřinese pacientovi řešení obtíží, se kterými se jeho tělo začalo vyvíjet již prenatálně.

Pooperační péče

Po zákroku je nutná péče o operovanou oblast. Pacient nebo opatrovních pacienta je před výkonem dostane přesný popis postupu péče a je nacvičen tvz. protahování rány. Důsledné provádění protahování rány je velmi důležité, a pokud není pečlivě dodržováno, může se rána zacelit a přihojit do své původní pozice a obtíže se postupně začnou vracet. V některých případech je nutné zákrok dokonce i opakovat.