Žvýkání žvýkaček posiluje funkci mozku a paměti

Reuters Health yla Yahoo“ I Jeremy Laurence

Posted on Wednesday, March 13, 2002 5:53:49 PM by Pharmboy

Londýn (Reuters)- často pomlouvaný akt žvýkání žvýkačky by nás ve skutečnosti mohl učinit chytřejšími, jak uvádí britský výzkum.

Společná studie provedená University of Northumbria a Cognittive Research Unit, zjistila, že žvýkačka má pozitivní vliv na myšlení, paměť a další kognitivní funkce. Výsledky studie byly extrémně jasné a konkrétně došlo ke zjištění, že žvýkání žvýkačky zlepšuje paměť (Andrew Scholey z univerzitní jednotky kognitivní neurovědy). Lidé si vybavili více slov a měli lepší výsledky v testech pracovní paměti. Máta peprná, mentol a spearmint nemají žádný vliv.

Na čem záleží, je opakující se žvýkací pohyb. Scholey, který měl svůj nález prezentovat na sympoziu British Psychological Socienty’s v Blackpool Wednesday, uvedl, že lepší výkon v testech rozsahu paměti lze přičíst zvýšené srdeční frekvenci spojené s prudkým nárůstem množství inzulínu směřujícího do mozku.

Experimentu se zúčastnilo 75 lidí rozdělených do skupin nežvýkajících a „předstíraných“ žvýkačů. Před podstoupením 25minutového testu strávily dvě žvýkací skupiny 3 minuty prací žvýkáním jejich skutečné nebo imaginární žvýkačky.

Testy zahrnovaly otázky týkající se krátkodobé paměti, jako je vybavování slova a obrázky a tzv. pracovní paměť, např. schopnost uchovat telefonní číslo. Dle sdělení výzkumníka byla srdeční frekvence skutečných žvýkačů po testech o tři údery za minutu rychlejší než u nežvýkajících participantů a o 1,5 úderu za minutu rychlejší než u falešných žvýkačů. Autoři si myslí, že zvýšení srdeční frekvence může zlepšit dodávku kyslíku a glukózy do mozku natolik, aby došlo ke zlepšení kognitivních funkcí. Scholey dodal, že další možností je, že žvýkačka vyvolá prudký nárůst inzulínu v důsledku zvýšené salivace v důsledku očekávání jídla.

Je známo, že v oblastech mozku, které jsou důležité pro učení a paměť se nachází inzulínové receptory.